Hasznos linkek

Járási hivatalok keresése (197 járási hivatal fogyasztóvédelmi ügyekben)
http://jarasinfo.gov.hu


Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium


Nemzetgazdasági Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium


Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
http://www.mkik.hu/hu


Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
http://www.pmkik.hu


Pénzügyi Békéltető Testület
https://www.mnb.hu/bekeltetes


Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/index.html


Indra Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete
http://www.indrabizt.hu/inet/indra/hu/index.html


Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
http://www.fogyasztovedok.hu


Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség
http://www.febesz.eu


Magyar Autóklub
http://www.autoklub.hu

 

Európai Fogyasztói Központ
http://www.magyarefk.hu


Gazdasági Versenyhivatal
http://www.gvh.hu/gvh/alpha


Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal
http://www.mekh.hu


Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
http://nmhh.hu


Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
http://www.birosag.hu/torvenyszekek/jaras-birosag/budapest-kornyeki-kozigazgatasi-es-munkaugyi-birosag


Budapest Környéki Törvényszék
http://www.birosag.hu/torvenyszekek/budapest-kornyeki-torvenyszek


Egyenlő Bánásmód Hatóság
http://www.egyenlobanasmod.hu


Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
http://nebih.hu


Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
http://www.fome.hu


Békéltető Testületek
http://www.bekeltetes.hu

 

MÉDIA PARTNER: DUNA-MEDIA TELEVÍZIÓ (2017-től)

Műsorunk címe: Fogyasztóvédelmi Vaku

Két hetenként az alternatív jogvita rendezését népszerűsítő, tájékoztató, tanácsadó új műsorral jelenkezünk! Minden páros héten, kedden 18 óra 40 perckor fél órás új műsor.

A fogyasztóvédelmi műsorunk ismétlésekkel a DunaMedia Tv-ben havonta 20-szor látható. Műsoraink országosan elérhetők a DunaMedia Tv. honlapján és a Pest Megyei Békéltető Testület www.panaszrendezes.hu és a www.pestmegyeibekelteto.hu című honlapján!

Támogató: „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a fogyasztók érdekében”
http://www.duna-media.hu


MÉDIA PARTNER: ECHO TV. (2013-2016)

Műsorunk címe: Jogvita és egyezség
http://www.echotv.hu (Videók/Archív – keresés: Jogvita és egyezség)

 

INGYENES CÉGINFORMÁCIÓS ADATBÁZIS KORLÁTOZOTT CÉGADATOKKAL
https://www.ceginfo.hu

A keresőbe beírt cégnév keresőre kattintásával azonnal ingyenesen olvasható a

  • cég teljes neve,
  • székhelye,
  • adószáma,
  • cégjegyzékszáma,
  • a cég működésére vonatkozó felirat zöld háttérrel.
  • A fentieken kívül a „Kivonat”-ra kattintással látható a cég telephelye (telephelyei), tevékenységei és a bankszámlaszám(ok)

 

Copyright