Pontosidő

Növekedett a békéltetés iránti igény Pest megyében

Értesítjük a honlapunkat látogatókat, hogy Pest megyében növekedett a békéltetést, mint alternatív vitarendezési lehetőséget igénybe vevők száma. A Pest Megyei Békéltető Testület

2016-ban

Bővebben...

Fogyasztóvédelmi intézményrendszer átalakulása

Forrás: ORIGO  2017. január 12. csütörtök 

NFM: közelebb kerül az emberekhez a fogyasztóvédelem

MTI

A 2017. január 1-jén átalakult intézményi rendszerben a fogyasztóvédelem közelebb kerül az emberekhez, mivel a lakóhelyhez legközelebbi járási hivatalhoz fordulhatnak

Bővebben...

Röviden a „Vállalkozások” együttműködési kötelezettségéről a békéltető eljárásban

Röviden a  „Vállalkozások” együttműködési kötelezettségéről a békéltető eljárásban

A Pest Megyei Békéltető Testülethez benyújtott fogyasztói panasz másolatának a Vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkoznia kell a fogyasztó igényének jogosságáról és az ügy körülményeiről, valamint a békéltető eljáró tanács döntésének kötelezésként történő elfogadásáról.

Bővebben...

Sziasztematikus határellenőrzés

Meggyűlhet a baja annak, aki Európán kívül nyaral

(Forrás: ORIGO/MTI 2017.05.31. 19:10)

Az egymás után bekövetkező terrortámadások következményeként április elején életbe lépett egy uniós rendelet, amely szisztematikus határellenőrzéseket vezetett be a schengeni övezet külső szakaszain. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy befelé és kifelé is átvilágítják az utazókat, az okmányaikat pedig összevetik a különböző adatbázisokban tárolt adatokkal.

Bővebben...

Panaszkezelés, vásárlók könyve

Panaszkezelés

A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

Bővebben...

Fogyasztási cikkekkel kapcsolatos reklamáció

Amennyiben a fogyasztási cikk minősége nem megfelelő, úgy a fogyasztó szavatossági illetőleg jótállási szabályok alapján érvényesítheti igényét. A szavatosság szabályait a Ptk. 6:168. §-a, míg a jótállás szabályait a Ptk. 6:171. §-a , kötelező jótállás esetén ehhez kapcsolódóan az egyes kormányrendeletek tartalmazzák. [Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet, a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet.]

Bővebben...

Copyright