Közzététel

A fogyasztói panasz nyilvánossága

 

Dr. Csanádi Károly

A fogyasztóvédelmi törvény szerint a békéltető testület elé kerülő fogyasztói jogviták rendezésének elsődleges célja a „Fogyasztó” és a „Vállalkozás” közötti vitás ügyben az egyezség létrehozása. Ez csak akkor lehetséges, ha a vállalkozás képviselője is megjelenik a meghallgatáson és a fogyasztóval együtt – az eljáró tanács közreműködésével – tevékenyen részt vesz a fogyasztó megalapozott panaszának orvoslásában.

Egyezség hiányában az ügy érdemében az eljáró tanács kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve a kereskedelmi kommunikációjában közölt általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte.

Ha a vállalkozás képviselője nem vesz részt a meghallgatáson, akkor a békéltető testület eljáró tanácsa megalapozott fogyasztói panasz esetében is csak ajánlást hozhat. Az eljáró tanács ajánlást tesz akkor is, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, vagy a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

Ha a vállalkozás az eljáró tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítéstől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza. Ha az ajánlás hatályon kívül helyezését kérték, akkor a nyilvánosságra hozatal csak a bírósági eljárás jogerős befejezése után történhet.

A békéltető testület a fogyasztói panasz alapján, annak másolatban történő megküldésével felszólítja a vállalkozást, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzék a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, illetve csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A békéltető testület az értesítésében figyelmezteti a vállalkozást, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz.

A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó, a fogyasztóvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását.

A Pest Megyei Békéltető Testület nyilvánosságra hozatala a jövőben a honlapján jelenik meg.

A Testület javasolja a t. Fogyasztóknak, hogy különösen a tartós fogyasztási cikkek, de általában nem a napi szükségletre beszerzett termékek vásárlása vagy valamely szolgáltatás tervezett eseti igénybevétele előtt tájékozódjanak honlapunkon! A „Közzététel” menüpontban találhatják meg azoknak a vállalkozásoknak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenységük megjelölését, melyek nem tettek eleget az eljáró tanács ajánlásának vagy nem küldtek válasziratot és a kitűzött meghallgatáson nem jelentek meg, azaz nem működtek együtt a békéltető testülettel a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésében.

A Pest Megyei Békéltető Testület bízik a nyilvánosság erejében, a tudatos vásárlói kör bővülésében és a fogyasztói kultúra folyamatos fejlődésében.

A nyilvánosságra hozatal jogszabályi felhatalmazását a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (röviden: Fgytv.) 36. § (1) bekezdésében és a 36/B. §-ban szereplő rendelkezések tartalmazzák.

 

Budapest, 2013. október 21.

Dr. Csanádi Károly
vezető jogtanácsos
a Pest Megyei Békéltető Testület elnöke

 

 

 

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások neveinek közzététele:
 

Tájékoztatás: Fogytv. kivonat
Adobe PDF Adobe PDF

 

 

A Pest Megyei Békéltető Testület a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései alapján nyilvánosságra hozza a következő ajánlásokat - mivel az abban foglaltakat az érintett Fogyasztók visszajelzése alapján az adott Vállalkozás nem teljesítette.

 

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2018-ban: 

 

Sorszám


Ügyszám/Ajánlás kelte


Vállalkozás elnevezése, székhelye

Jogvita tartalma


1. PMBT-0875-2-06-01/2018
2018.10.30

Skorbák Attila Dénes egyéni vállalkozó
2364 Ócsa, Kossuth Lajos utca 1. B. épp.

telefonkészülék-üveg cseréje

2. PMBT-0641-1-06-01/20108
2018.10.30

Providor Komplex Kft.
1141 Budapest, Szugló utca 82.

hibás termék (garanciális javítás)

3. PMBT-0928-1-07-02/2018
2018.10.30

Győri AGROKER Zrt.
9028 Győr, Külső Veszprémi u. 10-12.

hibás termék (permetező)

4. PMBT-0609-1-06-03/2018
2018.10.10

SZLT Trade Kft.
2890 Tata, Napkert utca 261/11.

hibás alkatrész cseréje

5. PMBT-0747-1-07-02/2018
2018.09.27

Törökfalvy Dávid Ákos egyéni vállalkozó
2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 32.

termékpótlás elmaradása

6. PMBT-0760-1-11-01/2018
2018.09.26

PI MOBIL Kft.


hibás teljesítés

7. PMBT-0775-1-06-02/2018
2018.08.18

Business Box Kft.
1037 Budapest, Királylaki út 60. fszt. 1.

hibás teljesítés (TV készülék)

8. PMBT-0548-1-10-03/2018
2018.08.11

Tutto Bici Kft.
2045 Törökbálint, Szabadság tér 22.

szavatossági vita

9. PMBT-0501-1-03-01/2018
2018.06.21

CCC Hungary Shoes Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53.

hibás termék

10. PMBT-0532-2-12-02/2018
2018.06.13

K2 Fitness Kft.
2120 Dunakeszi, Fóti út 16.

kártérítés

11. PMBT-0469-2-12-02/2018
2018.05.29

DATAGLOBE Zrt .
2615 Csővár, Madách utca 1.

hibás teljesítés

12. PMBT-0402-2-05-03/2018.
2018.05.24

NHKV Zrt
1036 Budapest, Lajos utca 103.

számlavita

13. PMBT-0128-2-01-03/2018
2018.05.24

Danka Imre egyéni vállalkozó
2730 Albertirsa, Thököly utca 1.

hibás teljesítés

14. PMBT-0235-2-06-09/2018
2018.05.18

Fábri és Fábri Bt. „kt.a.”
2653 Bánk, Juhász Gyula utca 42.

hibás teljesítés

15. PMBT-0089-1-02-02/2018
2018.05.15

La Bella Stella Kft.
7400 Kaposvár, Teleki utca 12.

vételár visszafizetése

16. PMBT-0369-2-01-02/2018.
2018.05.09

Samaras-Bau Kft.
2141 Csömör Kossuth Lajos utca 8/A.

díszléc felhelyezés festés javítás

17. PMBT-0302-1-06-01/2018
2018.05.09

Totalmobile Kft.
1085 Budapest, József körút 36. fszt. 5.

hibás teljesítés

18. PMBT-0223-1-03-01/2018
2018.05.02

DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft.
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.

hibás teljesítés

19. PMBT-0087-2-05-02/2018
2018.05.02

Bács-Víz Zrt.
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.

Kötbér vita

20. PMBT-0212-1-10-02/2018
2018.04.26

Autóalkatrész Team Kft.
1148 Budapest, Almádi utca 14. 2/7.

hibás teljesítés

21. PMBT-0232-1-12-04/2018
2018.04.23

Rádi Péterné egyéni vállalkozó
4700 Mátészalka, Vittoria utca 23.

hibás teljesítés

22. PMBT-1982-1-07-01/2017
2018.03.21

Vöröskő Kft.
8200 Veszprém, Pápai út 36.

hibás teljesítés

23. PMBT-1868-2-04-02/2017
2018.02.26

Telenor Magyarország Zrt.
2045 Törökbálint, Pannon út 1.

hibás teljesítés

 

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2017-ben:

Adobe PDF

 

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2016-ban:

Adobe PDF

 

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2015-ben:

Adobe PDF

 

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő
vállalkozások 2014-ben:

Sorszám Ügyszám/Ajánlás kelte Vállalkozás elnevezése, székhelye Jogvita tartalma
1. PMBT-2/8640/2014.
2014.11.28.
Extreme Digital Zrt.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.
garanciális javítás
nem teljesítése
2.

 

PMBT-2/8495/2014.
2014.10.30.

GREENFIRE Kft
4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.
vizes, jelentős mennyiségű
szemetet tartalmazó
fa eladása
3. PMBT-3/9679/2014.
2014.10.31.
ELMŰ Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Hibás teljesítéssel
okozott kár meg nem fizetése
4

PMBT-3/9602/2014.
2014.09.19.

Consulting for Life Zrt.
1068 Budapest, Király utca 80.
angol nyelvtanfolyam
5.

PMBT-3/9606/2014.
2014.09.19.

Karthago Tours Kft.
1076 Budapest, Thököly út 21.
az utazás hibás
teljesítése
6.

PMBT-3/9499/2014.
2014.07.08.

BTG Budaörsi Településgazdálkodási
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.
szolgáltatási díj hibás
számlázása
7.

PMBT-3/9501/2014.
2014.07.09.

Telenor Magyarország Zrt.
2045 Törökbálint, Pannon út 1.

laptop vásárlás
Hipernet Médium
Extra tarifacsomag
számlavita

8.

PMBT-2/8349/2014.
2014.07.10.

Emil Frey Magyarországi Kereskedőház Kft.
1149 Budapest, Mogyoródi út 34-40.
autó vásárlás
után vételár
visszatérítés
9.

PMBT-2/8439/2014.
2014.07.31

Health for Life Program Kft.
1017 Budapest, Kondorosi út 2/a
ajánlat visszavétele és
a kölcsönösszeg elengedése
10.

PMBT-3/9437/2014.
2014.05.16.

TIGÁZ- DSO Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
hibás nyilvántartás
11.

PMBT-2/8195/82014.
2014.04.25.

Szinga Sport Kft.
1142 Budapest, Szőnyi út 2.
hibás cipő vételárának
visszafizetése
12.

PMBT-3/9373/2014.
2014.04.23.

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.

pótdíj fizetési díj
el nem engedése
13.

PMBT-3/9299/2013.
2014.03.20.

INVITEL Távközlési Zrt.
2040 Budaőrs, Puskás Tivadar u. 8-10.
Beszédes Péntek
opciós csomaggal
ígért alapdíj-csökkentés
elmaradása

 

 

 

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő
vállalkozások 2013-ban:

 

DUNA-PLAST-KER Kft. 2013.12.30.

Adobe PDF
 

Mona Hotel Kft. 2013.12.30.

Adobe PDF
 

Multi Credit Finance Solution Kft. 2013.12.30.

Adobe PDF
 

Szinga-Sport Kft. 2013.12.30.

Adobe PDF
 

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2013.12.30.

Adobe PDF
 

DMRV Zrt. 2013.12.23.

Adobe PDF
 

Royal Blaze Kft. 2013.12.23.

Adobe PDF
 

DMRV Zrt. 2013.12.21.

Adobe PDF
 

Magyar Telekom Nyrt. 2013.12.17.

Adobe PDF
 

Gránit Zrt. 2013.11.29.

Adobe PDF
 

Belinda Magyarország Kft. 2013.11.28.

Adobe PDF
 

Erider Kft. 2013.11.28.

Adobe PDF
 

Diadalív Kft. 2013.11.22.

Adobe PDF
 

Szinga-Sport Kft. 2013.11.22.

Adobe PDF
 

Portefine Hungary Kft. 2013.10.29.

Adobe PDF
 

All Time Holiday Kft. 2013.10.28.

Adobe PDF
 

L. A. STREET Kft. 2013.10.28.

Adobe PDF
 

Real Dream Works Kft. 2013.10.28.

Adobe PDF
 

Calypsosystem Kft. 2013.10.25.

Adobe PDF
 

Remondis-OKÖT Nonprofit Kft. 2013.10.24.

Adobe PDF
 

Extreme Digital Zrt. 2013.10.07.

Adobe PDF
 

Nagy Training Oktató Kft. 2013.10.03.

Adobe PDF
 

3 Testőr Computers Bt. 2013.10.02.

Adobe PDF
 

LUXORYSHOP HANELS UG. 2013.10.01.

Adobe PDF
 

Paradise Resort Kft. 2013.09.30.

Adobe PDF
 

Wellness 365 Magyarország Kft 2013.09.30.

Adobe PDF
 

ER-PARK Kft. 2013.09.27.

Adobe PDF
 

SQUASH-SHOP Kft. 2013.03.21.

Adobe PDF
 

TIGÁZ Zrt. 2013.03.21.

Adobe PDF
 

IN SLIDE Kft. 2013.03.18.

Adobe PDF
 

Orin-Hungary Kft. 2013.03.18.

Adobe PDF
 

TIGÁZ Zrt. 2013.03.11.

Adobe PDF
 

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2013.03.07.

Adobe PDF
 

WEB-TRADING Kft. 2013.03.07.

Adobe PDF
 

JYSK Kft. 2013.03.01.

Adobe PDF
 

EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. 2013.02.28.

Adobe PDF
 

Szinga- Sport Kft. 2013.02.28.

Adobe PDF
 

Sebastiano Scrapa Kft. 2013.02.27.

Adobe PDF
 

Unitravel Kft. 2013.02.13.

Adobe PDF
 

ER-PARK Kft. 2013.02.12.

Adobe PDF
 

TIGÁZ-DSO Kft. 2013.02.11.

Adobe PDF
 

Sunport Travel Kft. 2013.02.07.

Adobe PDF
 

EMFESZ Kft. 2013.02.06.

Adobe PDF

 

 

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő
vállalkozások 2012-ben: 

Farkas Dániel e.v. 2012.12.30.

Adobe PDF
 

Ország László e.v. 2012.12.28.

Adobe PDF
 

Hold-Financial Kft. 2012.12.27.

Adobe PDF
 

Telenor Magyarország Zrt. 2012.12.27.

Adobe PDF
 

Magyar Telekom Nyrt. 2012.12.13.

Adobe PDF
 

KARTAGO TOURS Zrt. 2012.12.10.

Adobe PDF
 

KARTAGO TOURS Zrt. (2) 2012.12.10.

Adobe PDF
 

ÁRMÁTRIX Kft. 2012.11.26.

Adobe PDF
 

DMRV Zrt. 2012.11.15.

Adobe PDF
 

Intercash-Consulting Kft. 2012.11.15.

Adobe PDF
 

Navitron Electric Kft.  2012.11.15.

Adobe PDF
 

ELMŰ Nyrt. 2012.11.09.

Adobe PDF
 

Primagáz Hungária Kft. 2012.11.06.

Adobe PDF
 

CELLSTORE Kft. 2012.10.30.

Adobe PDF
 

Invitel Zrt. 2012.10.29.

Adobe PDF
 

E.ON Energiaszolg. Kft. 2012.10.15.

Adobe PDF
 

Álommester Kft. 2012.09.28.

Adobe PDF
 

EOS Faktor Zrt. 2012.09.27.

Adobe PDF
 

C-VISO Bt. 2012.09.24.

Adobe PDF
 

Erider Kft. 2012.09.20.

Adobe PDF
 

S.M.Royalty Kft. 2012.09.20.

Adobe PDF
 

Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2012.09.13.

Adobe PDF
 

ELMÜ Nyrt. 2012.09.05.

Adobe PDF
 

Jász-Plasztik Autócentrum Kft. 2012.09.04.

Adobe PDF
 

Bamboo Depot Kft. 2012.08.30.

Adobe PDF
 

Credit-Medical Kft. 2012.08.28.

Adobe PDF
 

Füzesi Kft. 2012.06.25.

Adobe PDF
 

Hungaro-Porject Kft.  2012.05.29.

Adobe PDF
 

Parosz Kft. 2012.05.23.

Adobe PDF
 

Álommester Team Kft. 2012.05.18.

Adobe PDF
 

MATI-PRO Kft. 2012.05.02.

Adobe PDF
 

Speedshop Zrt. 2012.04.23.

Adobe PDF
 

Indesit Company Mo. Kft. 2012.03.26.

Adobe PDF
 

Pannon Cerr Kft. 2012.03.21.

Adobe PDF
 

Invitalis Kft. 2012.03.20.

Adobe PDF
 

UPC Mo. Kft. 2012.03.13.

Adobe PDF
 

Ablak-futár Kft. 2012.03.12.

Adobe PDF
 

Szinga-Sport Kft. 2012.03.05.

Adobe PDF
 

Pentaqua Kft. 2012.02.01.

Adobe PDF
 

Vero-Medikoma Kft. 2012.01.13.

Adobe PDF

 

 

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő
vállalkozások 2011-ben: 

Indesit Company Magyarország Kft. 2011.04.22.

Adobe PDF
 

EDELHOLZ Kft. 2011.02.09.

Adobe PDF
 

 

 

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő
vállalkozások 2010-ben:

 

Városi Szabadidő Központ, Százhalombatta 2010.02.11.

Adobe PDF
 

Nem együttműködő vállalkozások, melyek akadályozzák a fogyasztó és a vállalkozás közötti jogvita egyezséggel történő rendezését (válasziratot nem küldtek és a meghallgatáson nem jelentek meg, de alávetési nyilatkozatot sem tettek)...

 

Következő oldal >>>
(Tovább a nem együttműködő vállalkozások listájára)

Copyright