Vállalkozásoknak

A 2018. január 1-től hatályos fogyasztóvédelmi törvény teljes szövege

A vállalkozások békéltető meghallgatáson (tárgyaláson) megjelenő törvényes képviselői és meghatalmazottai számára különösen a fogyasztóvédelmi törvény [röviden: Fgytv.] 2. § (Értelmező rendelkezéseknek az ügyre vonatkozó pontjai), a 18.§ (1) bekezdése (békéltető testületek), a 26/A. § (2) bekezdése (tanácsadás igénybe vétele), a 29. § (8) bekezdése (válaszirat és eseti alávetési nyilatkozat), a (10) bekezdés (a válaszirat elmaradásának következménye), a  (11) bekezdés (együttműködési kötelezettség), a (12) bekezdés (együttműködési kötelezettség megsértésének jogkövetkezménye – bírság), és a 36/C. § (általános alávetési nyilatkozat) tárgykörére vonatkozó rendelkezések ismerete FONTOS!

A 2018. január 1-től hatályos fogyasztóvédelmi törvény

 

Gazdasági Hírtükör 2015/3 száma
Gazdasági Hírtükör 2015/03

 

Gazdasági Hírtükör 2014/7 száma
Gazdasági Hírtükör 2014/03

 

A fogyasztóknak új védjegy garantálja a tisztességes kereskedelmet  
Piaci előnyhöz jut a becsületes vállalkozó
Gazdasági Hírtükör 2014. 03.szám
 

Gazdasági Hírtükör 2014/3 száma
Gazdasági Hírtükör 2014/03


 


 

Megint szigorodik a székhelyszolgáltatás
Egy minisztériumi rendelet alapján szigorodnak a székhelyszolgáltatókra és a szolgáltatást igénybevevő vállalkozókra vonatkozó jogszabályok. A módosítással az adócsalók kibúvóit akarják megakadályozni... Bővebben>>>

 

Kötelező lenne, de ritkán rögzítik a vásárlói panaszokat
Az esetek kétharmadában nem vesznek fel jegyzőkönyvet a vásárlói panaszokról a magyarországi üzletek. Ha mégis, akkor viszont gyakran rosszul töltik ki, és ilyenkor akár 100-200 ezer forint is lehet a bírság. Egy hazai kezdeményezés segít a vállalkozásoknak elkerülni a büntetést... Bővebben>>>

 

Értelmező rendelkezések valamint a forgalmazással illetve a szolgáltatásnyújtással
összefüggő különös követelmények a fogyasztóvédelmi törvény alapján:

Adobe PDF

 

Mit kell tudni a vállalkozásoknak a fogyasztói panaszkezelésről?

Adobe PDF

 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának jogi szabályozása :

Adobe PDF
 

 

A gyártó és a forgalmazó kötelezettsége a csomagolás és az ár feltüntetésére

Adobe PDF

 

A gyártó felelőssége a hibás terméke által okozott kárért, a termékfelelősség

Adobe PDF

 

A kereskedelmi törvény

Adobe PDF

 

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei

Adobe PDF

 

Mit kell tudni a vállalkozásoknak a fogyasztói panaszkezelésről?

Adobe PDF

 

 

Copyright